Produkty

HIG - przekaźnik kontroli stanu izolacji

HIG – przekaźnik kontroli stanu izolacji

 • Przekaźniki kontroli stanu izolacji   więcej…
  monitoring sieci IT, sieci zasilania w szpitalach i przemyśle, systemy IT AC/DC
 • Systemy zasilania i sterowania w sieci trakcyjnej więcej…
  źródła napięcia z sieci trakcyjnej, ograniczniki przepięć, szafy bezpiecznikowe
 • Ograniczniki przepięć dla układów sieci IT więcej…
 • Ochrona odgromowa i przepięciowa w instalacjach fotowoltaicznych więcej…
 • Ograniczniki przepięć więcej…
  ochrona systemów zasilania, transmisji danych, sygnałów wizyjnych (CCTV, PoE kamery); ochrony przeciwpiorunowe oraz przeciwprzepięciowe
PIVM - ogranicznik przepięć typ 1+2

PIVM – ogranicznik przepięć typ 1+2

 • Ochrona trakcji i pojazdów   więcej…
  ograniczniki przepięć dla sieci trakcyjnych, ochrona tramwaji, trolejbusów, lokomotyw, ochrona osób
 • Ochrona dystrybucji energii elektrycznej   więcej…
  ograniczniki niskiego i średniego napięcia w energetyce i górnictwie
 • Urządzenia do wyrównywania potencjalów   więcej…
  iskierniki separacyjne, strefy Ex