Ochrona instalacji fotowoltaicznych

Ograniczniki systemów PV zainstalowane są w granicach LPZ 0 – 1 albo 1-2 (Lightning Protection Zones Concept – Koncepcji Stref Chronionych przed Piorunami), dla typu ochronnika zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach. W szczególności sektory warystorowe, włączone pomiędzy terminalami L+, L- oraz PE, wyposażone są w wewnętrzne elementy rozłączające, które są włączane gdy dochodzi do awarii (przegrzania się) warystora.

PIIIM PV - ochrona instalacji fotowoltaicznych

PIIIM PV – ochrona instalacji fotowoltaicznych

  • Ochrona systemów PV
    ograniczniki przepięć od strony generatora DC i od strony instalacji elektrycznej AC

    • TYP 1+2 (klasa B+C), Ochronniki piorunowe i przeciwprzepięciowe (SPC PV)
    • TYP 1 (klasa C), Ochronniki piorunowe i przeciwprzepięciowe PIVM PV
    • TYP 2 (klasa B), Ochronniki przeciwprzepięciowe (PIIIM PV)
  • Poradnik doboru ochronników systemów PV: Ochrona systemów PV (ENG)