Wspieramy:
Zbraně pro Ukrajinu

Urządzenia do wyrównywania potencjalów

Iskiernik separacyjny - HGS100 Ex

Iskiernik separacyjny – HGS100 Ex

Urządzenia te są przeznaczone do wyrównywania potencjałów w częściach układów normalnie odseparowanych. Jeżeli dojdzie między tymi częściami do powstania różnicy potencjałów, w iskierniku nastąpi zapłon i obie części zostaną połączone.

Ochrony spełniają wymagania norm EN 62305, EN 60079-0:2010 i EN 60079-18:2010.

Iskiernik separacyjny: HGS100 / HGS100 EB
Iskiernik separacyjny do stref Ex z certyfikatem ATEX: HGS100 Ex